HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Välkommen till HSB Brf Nybygget i Göteborg!

Bostadsrättsföreningen ligger på Fjällgatan 3-9 i Masthugget i Göteborg. Fastigheterna med beteckning Stigberget 34:6 och 34:7 inhuserar 145 lägenheter, expedition samt gemensamma utrymmen så som tvättstuga och bastu.

Fastigheterna utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil med en lummig innergård. Huset är byggt under åren 1930-1935 efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen.

Nybygget är HSB:s första funkisbygge i Göteborg.

På åttiotalet installerades balkonger med utsikt mot älven i norr och bland annat Oskar Fredriks Kyrka och Skansen Kronan åt öst.

HSB Göteborg

Ring växeln: 010-442 20 00
E-posta: info.gbg@hsb.se
Klicka här för att komma till fullständig kontaktsida för HSB Göteborg.
 
 

Senaste nytt September 2017

 

Välkommen på städdag lördag den 14 oktober kl 10.30!
Vi träffas på gården och röjer sedan tillsammans i vind och källare. Container finns på plats. EFTER gemensam röjning och städning kan du slänga eget skräp i containern. OBS! Tänk gärna på att du ansvarar för att forsla undan ditt eget skräp själv, det är inte meningen att det ska ställas ut när det är städdag för att andra ska plocka undan och kasta det åt dig.

Du kan också slänga hemelektronik som datorer, skivspelare mm i en särskild elhäck som finns på plats framför soprummen (Kom ihåg att avlägsna eventuella batterier i prylarna)!

OBS: Bilbatterier, gammal målarfärg, gasoltuber mm kemiska produkter får absolut inte slängas i containern. Dessa ska till Återvinningsstation.

Alla cyklar måste märkas med namn och lägenhetsnummerOmärkta cyklar forslas bort! Efter gemensamt arbete bjuder vi på grillad korv och dryck på gården.

 

Hoppas att vi ses!

/Styrelsen

Porttelefoner 

Efter den 1 juli kommer det inte längre vara möjligt att öppna portarna med hjälp av kod. För att öppna portar mot Fjällgatan och parkeringen använder ni samma taggar som används till tvättstugan, varje lägenhet ska ha 3 st. taggar är märkta 1,2,3. Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mailar ni expeditonen@brfnybygget.se

Senaste nytt april 2017

Ordinarie Föreningsstämma 2017
 
Extrastämma 26 april, Allégården Haga.
Ordinariestämma 10 maj, Allegården Haga. 
 
Information om årets ordinarie föreningsstämma och extrastämma hittar du här.
 
Under våren sattes det upp lappar som visade hur man skriver en motion. På dessa och separata lappar skrevs önskemål och frågor. Dessa kan dock inte räknas som en motion enligt stadgarna då det saknas en tydlig mottagare och avsändare. Vi vill dock ändå försöka besvara och förklara de önskemål och frågor som skrevs upp, på denna länk.
  
 

Felanmälan  

Senaste årsredovisning finns att ladda ner här!

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...